Gonzàlez Masip, A. (2005) “Notes per a una història del paisatge al Priorat”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, (12), pp. 55–67. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/11661.001 (Accessed: 18 July 2024).