, . . (2005) “Josep Iglésies i la geografia catalana (transcripció d’un vídeo)”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, (12), pp. 11–16. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/11658.001 (Accessed: 15 July 2024).