, . . (2005) “Índex d’autors del Volum II”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, (9), pp. 165–166. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/11625.001 (Accessed: 20 June 2024).