, . . (2005) “Índex cronològic del Volum II”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, (9), pp. 161–164. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/11614.001 (Accessed: 29 May 2024).