, . . (2005) “Directori dels socis de la Societat Catalana de Geografia el 31 de desembre de 1986, amb indicació de la respectiva data d’ingrés”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, (9), pp. 141–159. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/11619.001 (Accessed: 21 July 2024).