, . . (2005) “Els Professors invitats aquests darrers anys”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, (9), pp. 139–140. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/11626.001 (Accessed: 18 July 2024).