, . . (2005) “Cursos patrocinats per la CIRIT : Jacques Lévy a Catalunya”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, (9), pp. 137–138. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/11616.001 (Accessed: 5 March 2024).