Moli Frigola, M. (2005) “La Ciutat escolar Prat de la Riba. Cinquanta anys de l’oblidada utopia somniadora de Ricard Giralt Casadesús”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, (9), pp. 109–119. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/11622.001 (Accessed: 2 March 2024).