Garcia Ramon, M. D. (2005) “Influències estrangeres i innovació metodològica en la geografia espanyola, 1940-1985: El paper de la geografia catalana”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, (9), pp. 47–58. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/11621.001 (Accessed: 20 June 2024).