Garcia i Balaguer, E. (2005) “Distribució dels esdeveniments culturals a Catalunya l’any 1985”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, (9), pp. 23–46. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/11620.001 (Accessed: 25 July 2024).