Jaumot i Bisbal, M. (2005) “Notes diverses : Els Senders de gran recorregut. El projecte G. R. 11 Pirinenc”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, (7-8), pp. 157–162. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/11607.001 (Accessed: 18 July 2024).