Núñez Jiménez, A. (2005) “De la Conferència Regional sobre Països Mediterranis : Estat actual de la geografia a Cuba”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, (7-8), pp. 149–152. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/11613.001 (Accessed: 24 June 2024).