Olóndriz i Riera, I., Llevadot i Vilà, M. and Mendizàbal i Riera, E. (2005) “De rural a urbà: Sant Joan Despí”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, (7-8), pp. 77–87. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/11591.001 (Accessed: 5 March 2024).