, . . (2005) “Recull en recordança de Josep Iglésies i Fort”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, (10-11), p. 155. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/11639.001 (Accessed: 24 June 2024).