, . . (2005) “El Grup de Treball de Geografia dels Tèxtils”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, (10-11), pp. 187–190. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/11635.001 (Accessed: 5 March 2024).