, . . (2005) “Dels actes de la Casa de Caritat”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, (10-11), pp. 181–184. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/11636.001 (Accessed: 26 February 2024).