, . . (2005) “Antoni Montserrat a la Societat Catalana de Geografia”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, (10-11), p. 173. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/11630.001 (Accessed: 4 March 2024).