, . . (2005) “Manuel Larrosa a la Societat Catalana de Geografia”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, (10-11), pp. 171–172. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/11632.001 (Accessed: 14 June 2024).