, . . (2005) “Eleanor Koffman a Barcelona”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, (10-11), p. 169. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/11643.001 (Accessed: 26 February 2024).