, . . (2005) “Aurora García Ballesteros a Barcelona”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, (10-11), pp. 167–168. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/11644.001 (Accessed: 19 July 2024).