, . . (2005) “Attilio Celant a Barcelona”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, (10-11), pp. 163–164. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/11633.001 (Accessed: 19 July 2024).