, . . (2005) “Recull en recordança de Lluís Solé i Sabarís”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, (5), p. 17. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/11467.001 (Accessed: 25 May 2024).