Casassas i Simó, L. (2005) “Fibres tradicionals i emplaçaments industrials a la regió de Barcelona”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, (4), pp. 117–128. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/11456.001 (Accessed: 14 April 2024).