, . . (2005) “I Conferència Econòmica de la Mediterrània Nord-Occidental”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, (4), pp. 193–194. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/11455.001 (Accessed: 17 April 2024).