Martín Vide, X. (2005) “A Lluís Solé Sabarís”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, (4), p. 53. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/11442.001 (Accessed: 15 April 2024).