Mendizàbal i Riera, E. (2005) “Reflexions sobre l’aportació de Lluís Solé i Sabarís al debat de la divisió territorial de Catalunya”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, (4), pp. 47–50. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/11426.001 (Accessed: 22 July 2024).