Sabiron i Herrero, B. (2005) “Del meu record”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, (4), p. 41. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/11424.001 (Accessed: 18 April 2024).