, . . (2005) “Programa de la III Sessió Plenària del Grup Permanent de Treball Internacional de Geografia dels Tèxtils : El paper de les matèries primeres en la localització de la indústria tèxtil”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, (3), pp. 127–129. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/11409.001 (Accessed: 23 April 2024).