Saff, G. and Casellas, A. (2023) “Un paisatge neoliberal i desigual: els desafiaments i les estratègies dels departaments de geografia dins del sistema educatiu dels Estats Units”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, (96), pp. 131–152. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/150821 (Accessed: 23 July 2024).