Mendizàbal, E. (2023) “De la passió i dels perills de comprar i vendre llibres a Barcelona”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, (96), pp. 67–106. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/150819 (Accessed: 19 July 2024).