Jones, R. (2023) “Objectivitat, subjectivitat i contextualitat: aproximacions a l’estudi del canvi rural a Austràlia Occidental i a d’altres llocs”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, (95), pp. 57–73. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/150574 (Accessed: 16 July 2024).