Cirera-Castellà, C. (2023) “‘M’he fet meus els carrers’. La percepció de les dones respecte l’espai públic del barri Antic de Manresa”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, (95), pp. 7–34. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/150572 (Accessed: 12 July 2024).