Quintero Castro, N. (2022) “La Xarxa de Biblioteques Rurals de Cajamarca (Perú): un estudi de cas de Geografia cultural”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, (94), pp. 83–110. doi: 10.2436/20.3002.01.228.