Folch, D. (2022) “La Xina d’Eduard Toda”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, (94), pp. 33–58. doi: 10.2436/20.3002.01.226.