Paül, V. and Alberich, J. (2022) “Més enllà del 92: una nota dels editors”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, (93), pp. 5–8. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/150146 (Accessed: 17 April 2024).