González Reverté, F. (2019) “La producció d’esdeveniments a les ciutats com a estratègia per al desenvolupament local i urbà”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, (87), pp. 35–48. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/145994 (Accessed: 19 June 2024).