Panareda, J. M. and Boccio, M. (2018) “Dinàmica de l’aqüífer, canvis d’ús i de percepció: el curs mitjà de la Tordera (Sistema Mediterrani Català)”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, (84), pp. 277–289. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/144099 (Accessed: 7 December 2023).