Bullón Mata, T. (2018) “La muntanya al costat d’una gran ciutat. Inici l’excursionisme i transformació del paisatge a la vall de la Fuenfría de la Serra de Guadarrama”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, (84), pp. 251–264. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/144097 (Accessed: 17 June 2024).