Mendizàbal i Riera, E. (2018) “Els boscos, el bosc, els arbres i l’arbre vistos des de les geohumanitats”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, (84), pp. 231–249. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/144096 (Accessed: 30 November 2023).