Tort-Donada, J. (2018) “Una manera d’interrogar el món. Apunts per a una lectura geogràfica de Stefan Zweig”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, (84), pp. 219–229. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/144095 (Accessed: 21 July 2024).