Mollá Ruiz-Gómez, M. (2018) “El paper dels naturalistes en la difusió de la geografia: Lucas Fernández Navarro i la seva visió de la Serra de Guadarrama”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, (84), pp. 189–199. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/144093 (Accessed: 23 July 2024).