Viana Suberviola, E. and Fernández Salinas, V. (2018) “Referents geopolítics de la situació legal de la comunitat LGBTI”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, (84), pp. 161–177. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/144091 (Accessed: 25 May 2024).