Cairol, E. (2018) “Aprendre a perdre’s: desorientació, flânerie, atzar objectiu. Benjamin, el surrealisme i l’espai urbà”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, (84), pp. 133–144. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/144089 (Accessed: 14 July 2024).