A. Marston, S., Hawkins, H. and Straughan, E. (2018) “Encontres glacials: una geopolítica feminista sobre el canvi climàtic”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, (84), pp. 69–96. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/144086 (Accessed: 7 December 2023).