Martínez de Pisón, E. (2018) “El lloc de la cultura en el paisatge”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, (84), pp. 37–49. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/144084 (Accessed: 7 December 2023).