Cerarols, R., Luna, T. and Nogué, J. (2018) “ Les contribucions del Col·loqui internacional en Geohumanitats”., Treballs de la Societat Catalana de Geografia, (84), pp. 9–18. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/144082 (Accessed: 29 November 2023).