Oliveras i Samitier, J. (2017) “Joan Palau Vera, pedagog i geògraf (1875-1919)”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, (83), pp. 235–239. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/143344 (Accessed: 17 June 2024).