Paül, V. (2017) “El paisatge en la Geografia de Catalunya de l’editorial Aedos: algunes lectures interpretatives”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, (83), pp. 137–171. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/143338 (Accessed: 3 March 2024).