Parella, M. (2017) “Anna Borbonet i Macià (1935-2016). Toponomista de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, per Miquel Parella”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, (82), pp. 249–250. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/142847 (Accessed: 22 June 2024).