Galcerán Vila, M. (2015) “La representació cartogràfica del vell i el nou en la ciutat del segle XVIII”, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, (79), pp. 217–234. Available at: https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/138062 (Accessed: 23 May 2024).